септември 2012

Книгата "Второто поколение зографи от Самоковската живописна школа" е научна монография, посветена на трима  зографи, останали в сянката на най-популярния от тази школа – Захарий Зограф.

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.