декември 2012

Книгата на свещ. Стоян Чиликов идва в отговор на размишленията му като пастир относно това, защо църквите са празни и християнската нравственост и православният етос остават само в книгите на християнска тематика? В неговия отговор е отправена покана към съвременния човек:

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.