февруари 2023

Какво ни е известно за двойнствената природа на светлината? Къде се зараждат първоначалата на квантовата теория? Кои са рисковете от злоупотреба с нейните понятия? Какво представлява светът като суперпозиция? Способни ли сме да се докоснем до реалността отвъд човешката логика?

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.