Богословие на иконата

Богословие на иконата

Книгата предлага задълбочен и сериозен подход към тайната на свещеното изображение и проследява развитието на църковното изкуство от първите му стъпки в катакомбите до днес.

Леонид Успенски

Превод от английски Владимир Генов
Редактор Венета Дякова
Богословска редакция проф. Тотю Коев
Рецензент д-р Мариян Стоядинов

2015 г., американска, второ издание, с илюстрации
формат 70х100/16, 406 с.
ISBN 954-9700-19-4

Леонид Успенски, един от най-влиятелните иконографи и иконолози на нашия век, живее в Париж, Франция до смъртта си през 1987 г. Неговата книга Значението на иконите, се е превърнала в класическо произведение.

Богословието на иконата обхваща много повече от основната теория на преобразуване на красотата и освещаването на изкуството. То е фундаментален елемент от единното тяло на Православното Предание. В това двутомно произведение Леонид Успенски предлага на читателя задълбочен и сериозен подход към тайната на църковното изображение. Той прави преглед на развитието на църковното изкуство на Християнския Изток от първите му стъпки в катакомбите и през иконоборските спорове на осмото и деветото столетие. Като отделя специално внимание на руската Православна традиция, авторът изследва внимателно и много подробно голям брой текстове. Той прави анализ на процъфтяването на ранната руска иконопис, като проследява и по-сетнешното й развитие и състоянието на църковното изкуство днес. Петдесет и една черно-бели фотоилюстрации, заедно с четиристранната диплянка (вложка), и шест цветни илюстрации улесняват читателя с открито сърце и ум при оценката му на Православната икона.

Това е най-достъпното въведение към историята и богословието на иконата и е стандартният текст, върху който се основават повечето съвременни изследвания на иконографията. Том I, издаден за пръв път през 1978 г., е осъвременен от автора си, като някои части са изцяло нови.

„…Защо Църквата придава толкова голямо значение на иконата? Иконата не е обикновен образ, нито декорация, нито дори илюстрация на Свещеното Писание. Тя е нещо по-велико. Тя е обект на почитание и е съставна част на богослужението. Църквата вижда в свещеното изображение не просто един от аспектите на Православното учение, а цялостен израз на Православието. Иконата, подобно на писменото и устното Предание, е едно от проявленията на Свещеното Предание на Църквата и както ще видим в изследването, иконата според учението на Църквата изцяло съответства на словото на Писанието. „Това което думата съобщава чрез звука, нарисуваното го прави явно чрез образа”, казва св. Василий Велики. А Отците на Седмия вселенски събор потвърждават тези думи и добавят, че „посредством тези два допълващи се начина придобиваме знание за едни и същи реалности.”

Абсолютно невъзможно е да си представим и най-малкото богослужебно последование в Православната Църква без икона. Литургичният живот и Тайнствата на Църквата са неотделими от образа… Често и с основание иконата се нарича „богословие в образи”…

Всъщност църковното изкуство не само отразява живота на Църквата в неговата сложност и дълбочина, а е съставна част на този живот, тъй както клонът е част от дървото. Предмет на почитание, иконата не е просто предизвикана или вдъхновена от богослужението: те заедно формират единно цяло. Иконата допълва и обяснява богослужението, добавяйки влиянието си върху душите на вярващите… Ето защо както всичко в Църквата, църковното изкуство има двойно измерение: неговата същина е непроменима и вечна, тъй като тя изразява откровената истина, като в същото време тя е безкрайно разнообразна по отношение на изразните форми, в зависимост от различните времена и места. Следователно нашето изследване ще бъде от една страна най-вече богословско, а от друга страна, на историческо и археологическо равнище ще използва фактологичен материал от археолозите и историците на светското изкуство…“

За поръчки: Фондация Покров Богородичен, бул. Черни връх 68, София 1407, тел. (02) 9871655, моб. 0886 149 991, Ивайло Недков

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.