Църква, народ, държава

Църква, народ, държава

Книгата представлява историческо изследване, посветено на Българската православна църква, нейната роля и връзката й с българската държава.

Джеймс Хопкинс
Година на издаване: 2008
Меки корици
Формат: 21х14,5
Страници: 460
ISBN 978-954-9700-73-2

На фона на обстойно разглеждане на византийската и османската епоха, вниманието на автора е съсредоточено върху новата история – ХІХ и ХХ век и църковно-държавните отношения в късния османски, в комунистическия и в следкомунистическия период. Тя е структурирана в осем глави: 1. Българската църква – исторически анализ на критичните моменти във формирането на българската православна идентичност (865-1396); 2. Религиозно-историческия контекст, предшестващ българското национално Възраждане; 3. По пътя на културната автономия; 4. Борбата за българска църковна независимост; 5. Развитие на взаимоотношенията – Църквата, консолидирането на държавата, националното обединение и войната (1878-1945); 6. Църквата и комунистическият режим (1944-1989); 7. След гласността, съвременна България и нейната Православна църква (1989-2005) и 8. Нацията, национализмът и Българската православна църква. Томът съдържа приложения и речник.

За поръчки: Фондация Покров Богородичен, бул. Черни връх 68, София 1407, тел. (02) 9871655, моб. 0886 149 991, Ивайло Недков

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.