Децата в православната църква днес

Децата в православната църква днес

Основната мисъл на сестра Магдалина е, че „ако децата са заченати, родени и отгледани, обградени с молитва и любов, те ще израстат като духовни личности и така ще изпълнят своето човешко призвание“.

Монахиня Магдалина

Превод от английски Ирена Ганева
Редактор Мариян Стоядинов

2004, английска, второ издание
формат А5, 72 с.
ISBN 954-9700-35-6

Основа на тази книга са непринудените разговори с православни родители, млади хора и деца в манастира „Св. Иоан Кръстител“ в Есекс, Англия. Размислите са насочени към основните аспекти на християнския живот: Брак и християнско семейство, молитвата, примерът на родителите християни, християнското възпитание и образование на децата, духовен и литургичен живот, обществен живот и развлечения, проблеми на юношеските години.

Авторката на книгата – монахиня в православния манастир „Св. Иоан Предтеча“ в Есекс, Англия – има многогодишен опит в общуването с родители и деца. Тази нейна книга е вече известна в целия православен свят. Преведена е на гръцки, френски, руски. В нея родителите могат да намерят отговори на многото въпроси, свързани с християнското възпитание на децата в съвременните условия.

„…Ако ние като християни сме свикнали да разглеждаме всеки аспект от живота си в светлината на Божиите заповеди, то можем да изразим желанието си по отношение на нашите деца така: християнското възпитание означава да помогнем на децата да придобият „образ Божий“ (по думите на св. апостол Павел). На гръцки думата за възпитание е morphosis (формиране, образуване). Св. апостол Павел говори за Христа, Който „бидейки в образ Божий, …прие образ на раб“ (Фил. 2:6,7). Както казват отците, „Бог стана човек, за да може човек да стане бог“. Тук виждаме връзката между възпитанието и Божия план за спасението ни. Всичко, за което ще говорим, може да се сведе до това: какъв образ искаме за своите деца?

Ако целта на нашия живот е да достигнем святост, това означава, че всеки момент има изключително значение; всичко в живота си трябва да вършим с мъдрост. Човешката мъдрост обаче не е достатъчна за живот според Христовите заповеди. Без Христа не можем да постигнем нищо божествено. Бог ни даде Своя живот, но ние си оставаме винаги Негови творения; следователно всички ние – не само духовниците – трябва да питаме Бога какво да правим, какво да казваме и как да се изразяваме. При отглеждането на децата нито знанията по детска психология, нито дори добрата интуиция ще доведат сами по себе си до вечно Съществуващия, ако не призоваваме с молитва Божията благодат. Трябва да се молим – сутрин, вечер, във всеки момент, когато имаме нужда да знаем Божията воля, и да се научим да разпознаваме Божиите внушения. Именно чрез молитвената практика достигаме най-високата си цел – да се спасим и да помогнем на децата си да достигнат вечен живот…“

За поръчки: Фондация Покров Богородичен, бул. Черни връх 68, София 1407, тел. (02) 9871655, моб. 0886 149 991, Ивайло Недков

Книгата е изчерпана.

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.