Духовни ориентири за съвременното общество“ на митрополит Йеротей (Влахос)

Духовни ориентири за съвременното общество“ на митрополит Йеротей (Влахос)

Митрополит Йеротей (Влахос) е един от най-изявените и продуктивни православни автори на съвремието с над 60 книги, преведени на десетки езици. Роден е през 1945 г. в Йоанина – Епир, Гърция. Завършва Богословския факултет на Солунския университет. През 1972 г. е ръкоположен за свещеник. Служи в Атинската архиепископия като проповедник и отговорник за работата с младежта. През 1995 г. е избран за митрополит на Навпакт и Св. Власий. Още от младежките си години проявява интерес към наследството на отците на Христовата църква, като специално се интересува от учението на св. Григорий Палама. Общуването с монасите от Света гора и дългогодишният му пастирски опит го довеждат до съзнанието, че православното богословие е наука за изцеляването на човека. На тази тема посвещава много книги, две от които са издадени на български език – „Православната духовност. Кратко въведение“ и „Православна психотерапия“.

Книгата “Духовни ориентири за съвременното общество“ съдържа коментари по актуални проблеми на съвремието, интервюта и богословски размисли на митрополит Йеротей (Влахос). Сред темите, на които е отделено място в книгата, са евтаназията, абортите, съвременните погребални практики, наркотичната зависимост и др.

В предговора към книгата самият автор споделя:

„След продължителна подготовка Бог устрои и доведе моите стъпки в Атина, като ми възложи отговорната позиция на проповедник и завеждащ отдела за работа с младежите към светата Архиепископия. Никога не бях помислял да служа на Божия народ в този мегаполис с толкова големи и разнообразни проблеми. Затова в началото на своя път бях избрал митрополия в провинцията с по-малко проблеми, но с по-добри междуличностни отношения и по-жива комуникация.

Новото ми църковно служение обаче ме изправи пред много проблеми и ме „принуди“ да отговоря на пастирските нужди на хората. Случаите, в които представлявах блаженейшия Архиепископ и Св. Синод на Гръцката църква, отзовавайки се на поканите за различни конференции, посветени на съвременни теми, отзвукът от социалните проблеми, интервютата, служението ми сред катехизаторите на св. Архиепископия и т.н. ме подтикнаха да се занимавам с разнообразни и важни въпроси…

Книгата е в помощ на едно общество, което живее в собствен ритъм и се състои от различни хора с техните тревоги и проблеми, едно секуларизирано, но и чувствително общество, което спи, но и търси истината и пълнотата. Въобще мога да кажа, че съвременното общество, както се вижда в столицата на гръцката държава, е преобладаващо аморално, индивидуалистично, евдемонистично. Така пастирското слово в действителност има характер на намеса, доколкото се стреми да възбуди, да предизвика, да отсъди, да събуди, да ориентира.

Естествено, за да може тази намеса да стане реален принос, то пастирското слово трябва да се вдъхновява от богословието на Църквата, т.е. да бъде църковно и богословско. Такава малка богословска намеса в съвременното общество е словото, което се съдържа в тази книга. То няма претенции, но е симптоматично.

Целият сборник е своеобразно послание към младите хора, от една страна, и към пастирите на Църквата, от друга, изправени пред изпитанията на времето: „Не можем да помогнем на съвременните млади хора, когато, от една страна, им даваме психологически подкрепа, но им вдъхваме тревога и неувереност по отношение на църковния живот и пастирите на Църквата…“.

Особено голям акцент авторът полага върху евхаристийната общност, чиято същност трябва да бъде разкривана пред младия човек:

„По този начин избягваме да преподаваме обикновено религиозно възпитание, което в своята основа е анемично и навярно е психонаркотик, след като религиозно възпитание могат да упражняват и религиите, които идват при нас от Изток. Развиването на енорията и преживяването на църковната общност може да реши много проблеми“.

Превод от гръцки: Константин Константинов, Мартин Ганев
Превод от старогръцки: Иван Христов
Рeдактор: Мариян Стоядинов
Година на издаване: 2017
Брой страници: 270
Корици: меки
Цена: 14 лв.
Размери: 14×21
ISBN: 978-954-2972-58-7

Книгата “Духовни ориентири за съвременното общество“ може да закупите с отстъпка тук
За поръчки: фондация Покров Богородичен, бул. Черни връх 68, София 1470, тел. (02) 9871655, 0886 149 991, Ивайло Недков

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.