Към протестантите за Православието

Към протестантите за Православието

Отговори на най-популярните сред съвременните протестанти „критики” към Православието.

Дякон Андрей Кураев

Превод от руски Добринка Савова-Габровска
Редактор Венета Дякова

2001 г., руска, първо издание
формат 60х90/16, 250 с.
ISBN 954-9700-13-5

„Защо се кръщават децата? Защо казват на свещеника „отче”? Защо се почитат иконите?” – и много други въпроси получават обяснение в тази книга, написана на достъпен език с впечатляваща богословска ерудиция.

Дякон Андрей Кураев е професор в Свето-Тихоновския православен богословски институт в Москва, завеждащ катедра по богословие и апологетика, старши научен сътрудник на Катедрата по философия на религията и религиознание към Философския факултет на Московския държавен университет. Един от най-влиятелните съвременни руски православни публицисти. Самият той твърди, че публикува своите текстове „от безизходица” и добавя: „Нямам високо мнение за публицистичния си талант. Пиша по дадена тема само тогава, когато видя, че никой друг не го прави…”

„…И ето, осакатената Църква се обръща към осакатения народ. Тихо, едва чуто, без блясъка на шоу и без фалша на лозунговата риторика… Прекалено тихо. Мегафоните на потребителския култ, поддържани от репродукторите на задграничните секти, заглушиха гласа на Руската Църква. Задграничните секти, сред които имаше и християни-протестанти, решиха да се възползват от слабостта на Църквата и невежеството на хората. Сектантите не познават Православието, не го обичат и затова са изпълнени с решимост да го доубият. Онова, което не успяха да сторят комунистите, се опитват да довършат американските мисионери. Само че вместо да се опират на Маркс и Енгелс, в критиката си към Православието те се позовават на Стария Завет… Протестантите ни учат, че не е необходимо да кръщаваме децата си. Те учат жителите на Русия дружно да скандират: „Благодарим ти, Америко, че те има”…

Впрочем в тази книга не се критикува протестантството. Тя е просто защита и обяснение на Православието…“
За поръчки: Фондация Покров Богородичен, бул. Черни връх 68, София 1407, тел. (02) 9871655, моб. 0886 149 991, Ивайло Недков

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.