Писма за длъжностите на свещения сан

Писма за длъжностите на свещения сан

Книгата изследва основни проблеми на пастирското служение.

отец Александър Стурдза

Превод от руски архимандрит Неофит
Редактор о. Александър Радославов
Богословска редакция проф. д-р Тотю Коев

2002 г., второ осъвременено издание
формат 60х90/16, 364 с.
ISBN 954-9700-20-8

Второ осъвременено и преработено издание на излязлата преди повече от един век на руски език книга, преведена на български език в началото на ХХ век от архимандрит Неофит.

През комунистическия режим у нас издаването на богословска литература беше сведено почти до нула. След 1989 г. картината се измени коренно. Сега се издават всякакви книги – православни и особено антиправославни, от наши и повече чужди автори. Може би това е един от белезите на демокрацията.

Интересно е да се отбележи, че между книгите с православно съдържание няма почти нищо в областта на пастирското служение. А мнозина млади богослови, които желаят да се посветят на душепастирска дейност и такива, които вече са се посветили на това богоблагословено дело, искат да знаят повече за пастирските си задължения, за начина на работа с енориашите, за просветната и благотворителната дейност в рамките на повереното им паство, за контактите им с инославни и иноверни и за редица други проблеми от общ и личен характер.

Излязлата преди повече от един век на руски език книга на Александър Стурдза „За длъжностите на свещения сан” и преведена в началото на ХХ век от архим. Неофит на български език отдавна е библиографска рядкост, пък и езикът й е твърде остарял. Но не са остарели в нея основните идеи и концепции, свързани с пастирското служение. А те не остаряват, защото като съдържание са извлечени от Божественото откровение. На свой ред то като Божествено е вечно живо и действено, има думи за вечен живот (срв. Йоан 6:63).

„…При мъглявото и невярно сияние на луната аз погледнах на стоящата отворена на масата ми Библия. Пред моя поглед ярко се представиха думите от Йоановото Окровение: И ни направи пред нашия Бог царе и свещеници (Откр. 5:10). Заедно с туй и душата ми проникна в знаменателното изречение на Тайновидеца. Тези думи се отнасят към всички вярващи, но към мене, който стоя до преддверието на благодатния Сион, те имаха твърде близко отношение. Царе и свещеници – прошепнаха ми устата, едва понятно за сърцето ми. Най-напред царе, после свещеници. Преди всичко аз трябва да владея над себе си; да възцаря в себе си Христа и Неговото царство вътре в себе си да устроя…“

За поръчки: Фондация Покров Богородичен, ул. Младежка искра 3, София 1330, тел. (02) 9871655, моб. 0886 149 991, Венцислав Попиванов

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.