„Подвигът на богопознанието“ от св. Софроний Атонски или как да станем свои на Христос

„Подвигът на богопознанието“ от св. Софроний Атонски или как да станем свои на Христос

Животът на великия подвижник на ХХ в. св. Софроний Атонски  е ярък пример за непримиримия човешки дух, в търсенето на изход от тесните граници на времето и пространството, както и на познанието за Вечното и Абсолютното. В най-първите години от това свое търсене, и с убеждението, че „духът на човека не приема идеята за смъртта“, свети Софроний среща Дейвид Балфур – също неуморен търсач на истината на живота, воден от жаждата за истинското битие.

Когато Балфур приема православието, между двамата започва кореспонденция, част от която е събрана в сборника „Подвигът на богопознанието. Писма от Атон“ („Омофор“ 2021). Публикуваните писма на св. Софроний са негови първи богословски артикулации и изграждат солидна основа на богословските изследвания и анализи, които се развиват в следващите му книги.

В кореспонденцията се засягат неизчерпаеми теми – както за трудностите на аскетичния живот, така и за фундаменталните различия между истината на Православната църква и западните интелектуални течения. Така тези писма се превръщат в оригинално и интелектуално предизвикателство, разкривайки много от личния мистичен опит на архимандрит Софроний. Той смирено разкрива подробности за своите преживявания, с ясното съзнание, че те са благодат, а и с увереността, че са възможни за всеки, който се отдаде на Бога:

„И тези трите – Църквата, догматът и аскезата (християнският подвиг) – за мен са един живот.“

Смирените му откровения не прикриват нито една негова трудност и духовна немощ. Напротив – честно и открито показват мъчителните му терзания:

„Понякога пребивавам в напрегната борба, а понякога прекарвам дълго време поразен от вътрешна духовна парализа, чиято природа не мога да разбера. Дали тя е следствие на пълна изнемога на душата и тялото, или, което е по-лошо, на грях, на загуба на благодатта, на богооставеност?“

Именно интензивното интелектуално търсене, древната светоотеческа традиция на атонското монашество и братска жертвоготовност превръщат тези текстове в безценно богословско наследство.

Наред с личните откровения и наставления към Балфур, архимандрит Софроний засяга особено важни теми като различията между източноправославните и западните религиозни и философски течения. За разлика от търсенията на мистичния опит, характерни за западното християнство, източноправославното проповядва молитвата и покаянието като основа на духовния живот. Затова и от първостепенна важност за св. Софроний е духовното мъжество:

„То се състои в твърдото несъмнено уповаване на Божията милост, каквото и да става с нас, каквото и изкушение да ни постигне, дори и земята под нас да се отвори, дори и целият свят и целият ад да въстанат срещу нас. Никакво друго мъжество няма място в нашата духовна борба. (…) Мъжествената душа дори обича изкушенията, защото, преодолявайки ги, тя става по-силна, по-устойчива, по-опитна, по-мъдра; става способна да възхожда към съзерцанието.“

Безценни са всички думи на св. Софроний, но един израз из писмата му напълно обобщава целия път на християнина и смисъла на живота му, дава отговор на въпросите за издръжливостта на изпитанията и челичната воля на аскета, за любовта, копнежа и изгарящото покаяние:

„Да стана свой на Христос.“

Нищо повече и нищо по-малко не търпи човекът, когато „цял е потопен в Бога и нетварната светлина изпълва цялото му същество – духа, душата и дори тялото“, пише йеродякон Николай Сахаров в предговора към изданието, като допълва:

„Призивът на книгата е съзвучен с призива на Самия Христос: „Бъдете съвършени, както е съвършен небесният ваш Отец“. Човешкият разсъдък изнемогва при мисълта как може да се повярва на този призив и човек да се осмели на такъв подвиг. И все пак неизменни са думите на Господа, Който ни е заповядал: „ДЕРЗАЙТЕ!“

За поръчки от издателството: фондация „Покров Богородичен“, издателство „Омофор“, бул. Черни връх 68, София 1470, тел. 0886 149 991, Ивайло Недков.

За онлайн поръчки от сайта на издателство “Омофор”: ТУК>>>

За онлайн поръчки от ателие – книжарница „Къща за птици“: ТУК>>>

Текст: Зарина Василева

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.