Представяне на книгата „Основи на църковната живопис“ на Т. Митрович в Трявна

Представяне на книгата „Основи на църковната живопис“ на Т. Митрович в Трявна

mitrovich-cover1В програмата на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство, град Трявна, бе провеждането (24 и 25 септември т.г.) на националната научна конференция „Трявна и тревненци в националната история и култура“. Пред участниците в конференцията (около петдесет учени от различни музеи и културни институти от България)  бе представена книгата на издателство „Омофор“ „Основи на църковната живопис“ от Тодор Митрович, сръбски художник и преподавател по иконография в Белградската академия за църковно изкуство и консервация към Сръбската православна църква.

Изтъкнат бе опитът на автора да следва линията на семиотичния анализ и конструкция на църковното изкуство, на неговото богословско-естетическо и философско осмисляне, линия положена в творчеството на автори като Борис Успенски , Владимир Лоски, Павел Флоренски, Сергей Аверинцев, Павел Евдокимов, Леонид Успенски, Стаматис Склирис и др. Творенията на някои от тези автори издателство „Омофор“ преведе и издаде на български език и популяризира с голям успех.

Книгата „Основи на църковната живопис“ бе представена като продължение и на поредицата издадени от „Омофор“ значими трудове на български учени изкуствоведи: Елена Генова („Второто поколение зографи от Самоковската живописна школа“), Иванка Гергова („Чудесата на Пресвета Богородица в културата на Българското възраждане“), Маргарита Коева („Олтарите на България. Архитектура на православния храм от IV до ХХ век“), Димитър А. Димитров („Християнски храмове по българските земи I–IХ век“), Цветанка Еленкова („Български фрески“) и др.

Пред участниците в конференцията книгата бе представена/и показана с богатото ѝ съдържание, с обилния илюстративен материал, с перфектно структурирания научен апарат и с други нейни качества и особености.

Определена от самия автор и като „Наръчник“, книгата „Основи на църковната живопис“ предизвика интереса на специалисти от Националната художествена академия, които предлагат тя да бъде представена пред студенти и преподаватели от НХА, за които би била полезна не само като „наръчник“, а и като творческо навлизане в хилядолетния прекрасен свят на православната иконография.

Венета Дякова

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.