Свещеният дар на живота

Свещеният дар на живота

Книгата представя православен поглед върху най-новите постижения в областта на биомедицинските технологии.

Джон Брек

Превод от английски Валентин Кожухаров
Редактор Димитър Попмаринов Киров

2002 г., американска, първо издание
формат 16х23 см. (100х70/16), 320 с.
ISBN 954-9700-23-2

Размисъл за моралните въпроси, пред които се изправят свещениците, пастирите на Църквата, медицинските специалисти и миряните в стремежа си да узнаят Божията воля и да съхранят най-важните човешки ценности в процеса на прилагане на тези технологии. В опита си да намери критерий за отговор, авторът се осланя на Свещ. Писание и на светоотеческата традиция.

Отец Джон Брек е един от водещите православни богослови-библеисти. Той работи в областта на новозаветната екзегетика и херменевтика, етически и догматически въпроси, съотнесени към Свещ. Писание. Отец Джон в продължение на много години е професор в редица престижни световни богословски школи. Основно той е професор по Нов Завет и Етика в семинарията „Св. Владимир” (Ню Йорк) в периода от 1984 до 1996 г.; води лекции в православния богословски институт „Св. Сергий”, Париж; в богословски факултети в Румъния; в Института за православни християнски изследвания в Кеймбридж и др. Наред с настоящата книга той е издал и много други ценни трудове, които несъмнено са принос както за православното богословие, така и за богословската наука като цяло. Едни от най-важните негови работи са Spirit of Truth, The Origins of Johannine Pneumatology, 1991 и Scripture in Tradition, The Bible and its Interpretation in the Orthodox Church, 2001. Той е бил дълъг период от време главен редактор на St Vladimir’s Quarterly, където публикува много свои изследвания.

„…Дисциплината Биоетика възникна като отговор на съвременната технология: изумителното развитие през последните години на различни медицински методи и процедури, насочени към създаването и поддържането на биос, т. е. на човешкия живот в неговия преди всичко физически (биологически) аспект…

Ако искаме да останем верни на православното виждане, единственият възможен отговор на въпроса за запазване на нравствените и духовните ценности в съвременния технологизиран свят трябва напълно да се основава на библейската и светоотеческата антропология: това е виждането за човешката личност, създадена по Божи образ и призвана да израства към действителното постигане на Божието подобие. С думите на св. апостол Павел, ние сме призвани към живот на истинска „свобода”: такава, с която живеем в Бога и за Бога чрез присъствието в нас и освещаващата сила на Светия Дух.

В съответствие с това биоетиката е наука, която по самата си природа е богословска. Крайният смисъл на човешкото съществуване може да се постигне в стремежа към теосиса (обожествяването) – вечното общуване с Трите Лица на Светата Троица. Тъкмо това общение определя отношението ни с другите и със Самия Бог. Като богословска дисциплина биоетиката разглежда вътрешно присъщите ценности на човешкия живот и способите, чрез които биомедицинската технология действително може да служи на крайната цел на живота – участието ни като личности в личностния живот на Триединния Бог. От такава гледна точка биоетиката се схваща като функция на християнското нравствено богословие. Най-главната й задача е да постигне и да реализира (в Църквата и в света като цяло) онези условия, които са необходими на отделния християнин да осъществи и изпълни съществуванието си според познатия възглас на просителната ектения: „християнска кончина на нашия живот, безболестен, безгреховен и мирен край…”

За поръчки: Фондация Покров Богородичен, бул. Черни връх 68, София 1407, тел. (02) 9871655, моб. 0886 149 991, Ивайло Недков

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.