Теология и социум

Теология и социум

cover.inddПравославното богословие и проблемите на съвременното общество в  изследванията на български и чуждестранни богослови е темата на книгата „Теология и социум“ на издателство ОМОФОР.  Сборникът съдържа докладите от научната конференция Теология и социум. Съвременни перспективи, която се състоя през м. ноември 2011 г. в  гр. Велико Търново по повод двадесетгодишнината от основаването на Православния богословски факулет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Сред участниците са както видни представители от различни области на българската наука, свързани с православното богословие, така и на младото поколение учени.

В основната си част научните доклади засвидетелстват и аргументират ролята и значението на богословието в нашето общество. Като носител на традициите на класическото образование на древността, но и постоянно осъвременявано,  православното богословие задава и отстоява неотменните ценности на християнското учение, без които обществото губи своята сигурност и стъпва на пясъчна основа.

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.