Христос и духовете на земята: От либералното протестантство и до Ню ейдж

Христос и духовете на земята: От либералното протестантство и до Ню ейдж

Първото систематично изследване на български богослов върху движението за нова духовност Ню Ейдж (New Age) – за тотална „ревизия” на християнските духовни парадигми.

Димитър Митев

Редактор: проф. д-р и.н. Тотю Тотев

2000 г., българска, първо издание
формат 60х90/16, 320 с.
ISBN 954-9700-12-7

Изчерпана

Книгата предлага преглед на основните доктрини на някои от съвременните либерални протестантски формации.

Димитър Иванов Митев (1948-2001) е роден в с. Кривина, обл. Русенска. Завършил е ВМЕИ в гр. Варна през 1972 г. и Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 1994 г. От 1985 г. до 1994 г. е бил служител във Варненската и Великопреславска митрополия. Работил е като асистент в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Бил е преподавател по Догматика, Инославни изповедания и Нехристиянски религиозни учения при катедра „Богословие” на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”. Научните интереси на Димитър Митев са в сферата на инославните изповедания и нехристиянските религиозни учения. Автор е на книгата „Адвентизмът в критично осветление” (София, 2000 г.)

„…В здрача на идващата „Нова епоха” има твърде много сенки, които тревожат онези, които все още не са загубили светлината на християнския си мироглед… Тази книга е скромен опит да се даде отговор на част от големите въпроси на съвременността от позициите на православния мироглед. Тя е по-скоро предупреждение към всички неукрепнали християни да не бързат да се доверяват на съблазнителните обещания на Ню Ейдж. Според единодушното становище на всички сериозни християнски критици, Ню Ейдж е най-голямото предизвикателство към християнството през всичката му двадесетвековна история. За да се осъзнае това, е необходимо да се изследва връзката между Ню Ейдж и либералното протестантство. Тогава ще стане ясно, че „християнският” Запад повече от век съзнателно или несъзнателно подготвя идването на това движение. Този тъжен и тревожен факт поражда и въпроса – не можеше ли християнска Европа да избегне такъв исторически и духовен поврат? Няма ли и днес такова решение на световните проблеми, което да се основава на едно друго християнство – такова, каквото е изповядала древната Църква?… Вавилонската кула отново се издига и засенчва целия духовен хоризонт. Все пак добре е да се напомни, че и този опит ще бъде неуспешен и гибелен за милиони души. Защото каквито и усилия да прави човечеството без Бога, в края на краищата то винаги ще бъде отрезвявано от непреходните слова на Богочовека Христос: „Без Мене не можете да вършите нищо” (Йоан 15:5)…

 

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.