Ялдаваот: история и учение на гностическата религия

Ялдаваот: история и учение на гностическата религия

Тази книга ще Ви разкрие истината за многообразието на форми в ранното християнство и тяхното влияние през вековете.

Архимандрит Павел Стефанов
Година на издаване: 2008
Меки корици
Формат: 21,5х14
Страници: 501
ISBN 978-54-9700-70-1

Монографията на архим. Павел Стефанов е задълбочено многогодишно изследване върху гностическата религия. Авторът е доцент в катедра Теология на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и член на Нюйоркската академия на науките. Книгата систематично проследява зараждането и развитието на гностическите идеи още от времето на елинизма. Същевременно са дадени аналогии с днешния ден, където се откриват следите от гностицизма. Съдържанието на тома включва три части: 1. Извори на гностицизма; 2. История на гностицизма и 3. Учение на гностицизма. Препоръчваме книгата на историци, богослови, философи и социолози.

 

-Знаете ли, че… гностицизмъте слабо известна религия, която възниква заедно с християнството и няколко века успешно му съперничи?

– Знаете ли, че… някои прабългарски племена в Средна Азия възприемат манихейството?

– Знаете ли, че… богомилството не е оригинално българско явление, а е клон от вечнозеленото дърво на гностицизма?

-Знаете ли, че… от гностицизма са повлияни ислямът, алхимията, розенкройцерството, масонството, руското старообрядство, сциентологията, мормонството?

За поръчки: Фондация Покров Богородичен, бул. Черни връх 68, София 1407, тел. (02) 9871655, моб. 0886 149 991, Ивайло Недков

 

 

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.