Архив

В разговор за паралелите между „парадоксалността“ на Творението и вярата, за устройството на света и Божия промисъл, Пламен Сивов, директор на фондация „Покров Богородичен“, и доц. д-р Тодор Велчев, преводач на изданието, представят книгата на о. Джон Брек „Отвъд тези

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.