атеизъм Tag

Дейвид Б. Харт Човек би помислил, че за най-страстните противници на религията са настъпили шеметни дни: едва ли някога за тях е имало друг така опияняващо обещаващ момент… Никога досега условията в света на книгопечатането не са били дотолкова благоприятни за

Новата книга на издателство ОМОФОР има научно-популярен характер и представлява въведение в библеистичните дисциплини. В нея са включени предварителни изяснения на някои основни понятия и категории, които се употребяват в богословието и библеистиката. Авторът доц. д-р Димитър Попмаринов е изследовател в областа

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.