Библейско богословие Tag

„Творческият Божий акт, като решение на Божията воля, бидейки извън времето, извършен веднъж във вечността, има своята измеримост и проследимост в пространството и времето, в историята. Божията творческа дейност никога не е спирала. Тя е в процес, постоянно развитие в

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.