византийско изкуство Tag

mitrovich-cover1Книгата на Тодор Митрович „Основи на църковната живопис“ е написана в духа на опитите за семиотичен анализ на иконографското църковно изкуство, разглеждано като своеобразна „знакова система“, поддаваща се на семантично и структурно изследване.

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.