духовен живот Tag

Книгата би могла да бъде своеобразен тест за обективността на нашето познание върху историята на Руската православна църква от зараждането й до наши дни, отношенията между Църква и държава, руското богословие и религиозна мисъл.

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.