Ивайло Борисов Tag

В този сборник читателят ще открие широк кръг от въпроси, посветени на църковната музика, отвеждащи от нашата съвременност до раннохрис­тиянското време и обратно – от мъдростта на миналото към актуалните проблеми на днешния ден. Ивайло Борисов е псалт в столичния храм

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.