издателска програма „Омофор“ Tag

Фондация "Покров Богородичен" представя на вашето внимание анкета, ангажирана с нейната дългогодишна издателска програма – издателство за православна литература "Омофор". Интересувате ли се от християнска литература? Помагали ли са ви книгите на "Омофор" да намерите отговори на лични въпроси, които са

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.