Книгите днес Tag

 „Омофор“ стартира нова рубрика, посветена на православната книга. На онези книги, които говорят за всевечните, но и за злободневните теми от перспективата на християнската вяра, светоглед и начин на живот. Всеки месец ще ви представяме по едно заглавие или автор

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.