Разговори с едецата Tag

Да бъдем като децата ни завещава Иисус Христос. А това е същевременно толкова лесно и толкова трудно постижимо. Лесно е, защото във всеки от нас живее едно чисто и неподправено дете, трудното е да си го спомним и разпознаем. Затова в

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.