свой на Христос Tag

Животът на великия подвижник на ХХ в. св. Софроний Атонски  е ярък пример за непримиримия човешки дух, в търсенето на изход от тесните граници на времето и пространството, както и на познанието за Вечното и Абсолютното. В най-първите години от

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.