Етикети: християни

0

Иисус Христос в Корана

Книгата е посветена на един от основните проблеми, които свързват и разделят християните и мюсюлманите.