църковно предание Tag

Сборникът предлага съвременни изследвания в областта на библейското богословие, изнесени в доклади на научната конференция Свещеното Писание в църковното предание, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г. по инициатива на катедра Библейско и систематическо богословие на Православния богословски факултет

+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.