Image Alt

За нас

За добрата книга. За осмисленото време. За думите, които променят живота ни. Издателство ``Омофор`` представя избрани текстове, посветени на християнската традиция, история и съвременност.

Омофор е издателство за православна богословска и художествена литература, създадено през 1997 год.  Издаваме класически и съвременни автори, които отговарят на въпросите на днешния човек и предлагат подкрепа на хора от всякакви възрасти. Чрез нашите книги ще се запознаете с най-значимите имена в църковната богословска традиция и ще срещнете забележителни личности. 

Книгата е добро място за срещи. Тя е пространство, в което влизаш свободно и се държиш естествено. Можеш да го напуснеш във всеки момент,  но когато решиш да останеш, правиш го от сърце. И срещнеш ли някого там, срещата е истинска.

Богословието е опит от срещата с Бога. Сърцето на богословието е вярата, не ума;  и в това е неговата голяма сила и трудност. Митрополит Антоний Сурожки казва, че никой не е повярвал в Божието царство, ако не е видял сиянието му в очите поне на един човек. Богословските книги са споделяне на този опит. Чрез тях човек се докосва до автентичния глас на Православието, гласът на църковното предание, който изговаря най-важните послания на Църквата на езика на всяко време.