Издателски съвет

+ + + + +

Проф. Димитър Попмаринов

Проф. д-р Димитър Попмаринов е от първите преподаватели и два мандата декан на основания през 1991 г. Православен богословски факултет във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Автор е на книгите: Религиите (кратък речник, в съавторство), София: фондация „Минерва“, 1994; „Синът човешки. Образът в книга Даниил и междузаветната неканонична и апокрифна литература“ („Омофор“, 1999; второ издание „Омофор“, 2021); „Кратко въведение в Свещеното Писание на Стария Завет“ („Фабер“, 2001); „Съвременни богословски проблеми“ (първо изд. „Фабер“, 2001; второ изд. „Омофор“, 2004); Orthodox and Wesleyan Spirituality. Lectures, Republic of Korea. Превод на кор. език, 2011; „Библейско богословие: академични есета“ („Омофор“, 2018); в съавторство „Свещеното Писание – Херменевтика – Богослужение – Диалог“ („Омофор“, 2018), „Между вярата и разума“ (четвърто издание „Омофор“, 2020) както и на редица научни студии, доклади и статии в български и международни издания.

+ + + + +

Доц. Мариян Стоядинов

Богослов, специалист по догматика. Завършил е Духовната академия „Св. Климент Охридски” в София и специализира в Аристотелевия университет, Солун. Президент е на Балканския православен младежки съюз (BOYA) от 1994 до 2006 г. Преподава догматическо богословие, инославни изповедания и богословие на иконата в Православния богословски факултет във Велико Търново. Член на управителния съвет на фондация „Покров Богородичен“. Автор е на книгите: „Символите на Църквата – от апостолския век до тържеството на Православието“; „Божията благодат – богословско изследване“; „Църква. Общност. Общество“; „Иконология на догмата“. Преводач, редактор и издател на сборници с текстове, статии и книги на християнски автори.

+ + + + +

Марин Върбанов

Богослов, един от основателите и председател на Православното младежко движение „Св. Патриарх Евтимий Търновски“. Член на управителния съвет на фондация „Покров Богородичен“.

+ + + + +

Пламен Сивов

Юрист. Публицист, преводач, редактор на списание ``Мирна``, главен редактор на списание ``Свет`` (2009-2011), редактор и автор в портала Православие.БГ, изпълнителен директор на Фондация ``Покров Богородичен`` от създаването ѝ през 1994 г. до днес.

+ + + + +

Илиана Александрова

Завършила е право в СУ „Климент Охридски“. Практикувала е активно в областта на гражданското, административното, търговското и нестопанското право. Има богат опит в книгоиздателска дейност и в управление на проекти на организации с нестопанска цел. Административен директор е на фондация „Покров Богородичен“ и член на управителния съвет на фондацията от създаването ѝ. Медиатор, вписан в регистъра на Министерство на правосъдието със специализация в търговскоправните и семейни спорове. Работи като медиатор в Центъра за спогодби и медиация на Софийски градски и Софийски районен съд. Преводач и редактор в сайта православие БГ. Главен редактор на списание „Мирна“ от 1998 до 2006 г. и на списание „Свет“ – от 2011 г. до днес.